Magazin online

Politub

Despre societate   Soluții complete pentru realizarea rețelelor pentru distribuţie apă/gaz, telecomunicaţii, canalizare și irigaţii Fondată în anul 1994 într-un parteneriat româno-francez și cu o experien ță în domeniu de peste 20

Bal Intermobil

Profil copanie SC Bal Intermobil SRL Bistriţa este o societate privată , înfiinţată în primăvara anului 2008 , având ca obiect de activitate comerţul cu mobilă . Beneficiind de aportul unei echipe tinere