Politica de Confidențialitate a Datelor

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este un nou cadru juridic al legislației privind protectia datelor în UE și intra în vigoare la 25 mai 2018. Spre deosebire de Directiva CE 95/46, care guvernează această prelucrare înainte de acest punct, GDPR are un efect direct în cadrul Uniunii Europene și nu este necesar să fie transpus la nivel național. În acest fel, se va urmări armonizarea legilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în Europa iar in anumite circumstanțe, domeniul de aplicare al său poate fi extins dincolo de frontierele Europei.

Dacă sunteți o organizație care prelucrează date cu caracter personal, este foarte probabil să fiti sub incidenta prevederilor GDPR. În acest sens, sunteți supus obligațiilor și trebuie să le respectați. Același lucru este valabil și pentru Refreshsite Design SRL , care, având în vedere situația sa, este legat de obligații diferite, în calitatea sa de procesator și de operator de date.

Definitii

Înțelegerea aspectelor reale specifice ale reglementărilor europene nu este o sarcină ușoară, atunci când regulamentul GDRP conține 99 de articole și numeroase linii directoare cu privire la modul în care se va aplica. Înțelegerea acestor probleme este, totuși, esențială pentru a evita orice risc care ar putea apărea dintr-o interpretare imprecisă a obligațiilor de reglementare ale organizației dumneavoastră. Prin urmare, este esențială înțelegerea corectă a termenilor definiți mai jos:

Date personale: orice informație referitoare la o persoană reală identificată sau identificabilă. O persoană reală identificabilă este definită ca orice persoană reală care poate fi identificată direct sau indirect.

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism, care singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesor: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Protecția datelor asigură faptul că datele persoanelor sunt păstrate în siguranță și utilizate în scopuri clare pe care individul le-a acceptat.

Confidențialitatea datelor se referă la securitatea informatică și la măsurile luate pentru a păstra datele în siguranță în timp ce se află într-o organizație sau în timp ce acestea sunt transferate către o terță parte.

În conformitate cu GDPR, sunteți obligat să vă asigurați că înregistrările sunt exacte și actualizate, iar informațiile sunt păstrate numai atâta timp cât organizația are nevoie de ele sau pastrate conform legislatiei.

O curățare a datelor pare cel mai sensibil prim pas, acest lucru ar trebui să stabilească cât timp ar trebui păstrate anumite tipuri de informații înainte ca acestea să fie eliminate în siguranță. O persoana desemnata in companie ar trebui numita ca responsabil, pentru a vă asigura că acest lucru este monitorizat în mod regulat;  astfel încât organizația să respecte stergerea datelor de care nu mai are nevoie.

Dacă nu ați stabilit datele pe care doriți să le prelucrăm, timpul prelucrării ori scopul, vă rugăm să ne informați pentru a intra și dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Domeniul de aplicare al prelucrării

Refreshsite Design SRL procesea datele personale pentru a putea furniza serviciile în baza contractului încheiat cu Clientul și respecte orice obliga܊ii legale impuse in baza acestuia.

Natura și scopul prelucrării

x Utilizarea datelor personale pentru a configura, a opera, a monitoriza și a furniza serviciile în baza

contractului ;

x Gestionarea zilnică a conturilor de client și a produselor pe care le furnizăm;

x Înregistrarea consim܊ământului (de exemplu, în ceea ce privește comercializarea produselor și serviciilor sau orice alt acord pe care îl furniza܊i, pe care suntem obliga܊i să îl înregistrăm);

x Efectuarea oricăror ajustari sau actualizări la serviciile pe care le furnizăm (unde suntem obliga܊i realizăm ajustari și / sau actualizări);

x Copierea de rezervă a datelor personale in scop de securitate;

x Prelucrarea informatiilor cu caracter personal, inclusiv transmiterea datelor, recuperarea datelor, accesul la date;

x Respectarea obliga܊iilor noastre legale;

Furnizarea accesului la platformele online (dacă există);

x Accesul la re܊ea pentru a permite transferul de date cu caracter personal;

x Executarea instruc܊iunilor scrise venite din partea Clientului în conformitate cu prevederile de mai sus și /

sau contractul dvs. cu Refreshsite Design SRL;

x Administrarea conturilor pentru a gestiona permisiunile utilizatorilor.

x Adresele de e-mail ale Clientului pot fi utilizate pentru a trimite newslettere sau alte oferte comerciale legate de serviciile oferite de Refreshsite Design SRL scopuri de marketing

Categorii de date personale

x Datele contului, cum ar fi nurul contului, codul dispozitivului, adresa IP, istoricul serviciului etc.

x Datele personale, cum ar fi numele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, ID-ul circuitului;

x Informa܊ii profesionale, cum ar fi titlul postului, detalii despre corpul profesional;

x Date financiare cum ar fi detaliile cardului de credit sau de debit, detaliile contului bancar;

x Istoricul datelor și informa܊iilor despre produse;

x Date despre companie în cazul în care identifică o persoana vizata;

x Date de identificare (acolo unde este necesar);

x Categorii speciale de date cu caracter personal.

Categorii de persoane vizate

x Angaja܊i, contractori, lucrători temporari, agen܊i, clien܊i, furnizori sau alte persoane care au date personale care urmea fie procesate ca parte a serviciilor Refreshsite Design SRL furnizate clientului

x Utilizatorii finali sau reprezentan܊ii lor autoriza܊i.

Durata procesării

Refreshsite Design SRL va procesa datele personale nu mai mult decât este necesar pentru ași îndeplini obliga܊iile în temeiul contractului cu Clientul sau pentru a respecta orice cerin܊ă legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă există vreo neconcordan܊ă între termenii men܊iona܊i mai sus și contractul dintre Client și Refreshsite Design SRL, termenii

men܊iona܊i mai sus vor avea prioritate.

Dispozi܊iile cuprinse în prezentul Acord nu afectează nicio altă prevedere din contractul dintre păr܊i și contractul rămâne în vigoare.